10 zasad FIS dotyczących zachowania na nartostradach

fis-pravidlo-01

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

fis-pravidlo-02

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy

Każdy narciarz lub snowboardzista musi zjeżdżając zachować odpowiedni odstęp i uwzględnić istniejącą widoczność. Swoją szybkość i sposób jazdy musi dostosować do swoich umięjętności, warunków terenowych, śniegowych i atmosferycznych oraz zagęszczenia ruchu.

fis-pravidlo-03

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający z tyłu musi wybrać taką trasę jazdy, aby nie zagrażać osobie jadącej przed nim.

fis-pravidlo-04

4. Wyprzedzanie

Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej. Konieczne jest jednak zachowanie odstępu, aby wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście pozostawić wystarczająco dużo miejsca na wszystkie jego manewry.

fis-pravidlo-05

5. Wjeżdżanie

Każdy narciarz lub snowboardzista, który rozpoczyna zjazd, ponownie rusza po zatrzymaniu się na stoku, powinien upewnić się, patrząc w górę i w dół trasy, że może to wykonać bez stwarzania zagrożenia dla siebie i innych użytkowników trasy.

fis-pravidlo-06

6. Zatrzymanie się

Każdy narciarz lub snowboardzista musi unikać zatrzymywania się bez konieczności w wąskich lub nieprzejrzystych miejscach trasy zjazdowej. Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista musi jak najszybciej opuścić takie miejsce.

fis-pravidlo-07

7. Podchodzenie i schodzenie

Narciarz lub snowboardzista, który podchodzi pod górę lub schodzi w dół stoku, powinien to robić korzystając z pobocza trasy.

fis-pravidlo-08

8. Stosowanie się do znaków

Każdy narciarz lub snowboardzista musi stosować się do znaków i sygnalizacji.

fis-pravidlo-09

9. Zachowanie w razie wypadków

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboardzista zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy.

fis-pravidlo-10

10. Stwierdzenie tożsamości

Każdy narciarz lub snowboardzista biorący udział w wypadku, jako świadek, uczestnik lub sprawca, zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych.

Lyžařská pravidla a pokyny podrobně

Alpine Pro Horská služba singingrock  Obec Paseky nad Jizerou  OPS Jizerky pro Vás