Vytisknout

Lyžařská pravidla a pokyny

Napsal SURA s.r.o.. Posted in Informace o areálu

Lyžařská pravidla

 1. Na sjezdovou trať vstupujte a sjíždějte po ní jen na lyžích či snowboardu.
 2. Při jízdě si počínejte tak, abyste neohrožovali sebe ani jiného uživatele, nebo mu nezpůsobili škodu.
 3. Vybírejte obtížnost sjezdové tratě podle svých schopností (modrá, červená, černá sjezdovka).
 4. Rychlost jízdy přizpůsobte svým schopnostem a možnostem, technickému vybavení, aktuální fyzické kondici a zdravotnímu stavu, terénu a momentálnímu stavu lyžařské tratě, sněhovým a povětrnostním podmínkám, viditelnosti a hustotě provozu na lyžařské trati.
 5. Zvýšené opatrnosti při jízdě dbejte při typických nebezpečích, kterými jsou: hrany sjezdové tratě, terénní nerovnosti, stromy, rozježděný terén, proměnlivá či omezená výška sněhu, informační tyče s ukazateli, údržba sjezdových tratí, technické zasněžování v provozu a opravné práce, na tratích zbytečně neposedávejte, nevytvářejte hloučky.
 6. Na sjezdovou trať nevjíždějte, nebo ji nekřižujte, pokud se nepřesvědčíte, že je volná.
 7. Předjíždět můžete z kterékoli strany, ale vždy jen s dostatečným odstupem. Za bezpečnost jízdy odpovídá předjíždějící.
 8. Zvláštní opatrnosti dbejte v místech úzkých. Na těchto místech nezastavujte, upadnete-li, opusťte rychle prostor.
 9. Zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména označených výstražnými značkami nebo zábranami.
 10. Setkáte-li se se zraněnou osobou, jste povinni poskytnout první pomoc a úraz hlásit horské službě. Telefonní čísla na Horskou službu: 483 380 073.
 11. Na vleku je zakázáno vyjíždět z trasy vleku – hrozí nebezpečí spadnutí tažného lana a vážného zranění.
 12. Jakékoliv úpravy na sjezdových tratích (skoky, branky apod.) jsou zakázány.
 13. Od 16.30 do 8.00 hod. druhého dne je na sjezdové tratě vstup ZAKÁZÁN – probíhá úprava tratí. Nebezpečí úrazu!!! (s výjimkou sjezdových tratí určených pro večerní lyžování).
 14. Lyžování mimo sjezdové tratě je přísně zakázáno a bude považováno za hrubé porušení přepravního řádu, které podléhá penalizaci v podobě blokové pokuty nebo vyloučení z přepravy (blokací jízdenky).
 15. Chraňte přírodu Krkonoš, respektujte značení lyžařských tratí, signalizaci na lyžařských tratích a pokyny pracovníků pověřených dozorem na lyžařských tratích (zaměstnanci provozovatele, Horská služba, KRNAP).

Pokyny provozovatelů lanovek a vleků

 1. Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost a bezpečnost jiných cestujících.
 2. Zakoupením jízdenky a využitím práva k přepravě se cestující zavazuje respektovat smluvní přepravní podmínky, pokyny pro cestující, pokyny pracovníků dopravního zařízení a pokyny vyjádřené formou značek (piktogramů).
 3. Nositel jízdenky je povinen předložit ji na požádání ke kontrole pracovníkům dopravního zařízení.
 4. Náhrada nevyužitého jízdného je poskytována v případě, že kapacita přepravních zařízení klesne o více než 50% po dobu delší než 1,5 hodiny. Za ztracené jízdenky a v případě zhoršení klimatických podmínek se náhrady neposkytují.
 5. Každý uživatel, který vstupuje na lyžařské tratě, se na nich pohybuje na vlastní nebezpečí a musí se chovat tak, aby neohrozil sebe ani jiného uživatele nebo mu nezpůsobil škodu. Přitom musí respektovat pravidla bezpečného pohybu na lyžařských tratích.
 6. Na lyžařské tratě je zakázáno vstupovat a vjíždět po dobu strojní úpravy tratě a mimo stanovenou provozní dobu.
 7. Závazná pravidla, pokyny a podmínky pro užívání dopravních zařízení a lyžařských tratí jsou zveřejněna na pokladnách a jsou k dispozici u vedoucích provozu. Při jejich nedodržování, zejména při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy.
 8. Každá samostatně přepravovaná osoba musí mít platnou jízdenku.
 9. Dětská jízdenka platí pro děti od 4 do 13 let. Mládež se počítá od 14 do 17 let.
 10. Informace o zvýhodněných jízdenkách obdržíte v pokladnách. Při nákupu zlevněných jízdenek se cestující musí prokázat na pokladně příslušným dokladem.
 11. Pokladny mají otevřeno čtvrthodiny před začátkem doby do konce provozní doby, vybrané označené pokladny půl hodiny po skončení provozní doby vleků a lanové dráhy.
 12. Časové jízdenky jsou nepřenosné.
 13. Body, které na bodové jízdence chybí do počtu potřebného k odbavení, se automaticky odečtou z následující bodové jízdenky. Turniket neumožní průchod při nedostatečném počtu bodů – sledujte zůstatek bodů. Platnost bodové jízdenky je jedna sezóna.
 14. Vícedenní či bodový lístek je v pokladnách vydáván pouze ve formě čipové karty. Karta je zálohována částkou 100,– Kč. Záloha je vyplacena proti vrácení nepoškozené a funkční čipové karty ve všech pokladnách zapojených do systému společného lístku.
 15. Čipové karty jsou „bezdotykové“ – při průchodu turniketem se nevkládají do snímacího zařízení. Doporučujeme mít je uloženy samostatně v kapse na levé straně.
 16. Čipové ani magnetické karty neukládejte v blízkosti zdroje magnetického pole (např. mobilní telefon), nevystavujte kartu nadměrnému teplu.
 17. Všechny sezónní lístky musí být vybaveny fotografií uživatele jízdenky a jsou nepřenosné.
 18. Placení jízdenek platební kartou hlaste v označených pokladnách předem.
 19. Možnost předprodeje jízdenek.
 20. Majitelé jízdenek jsou povinni na vyžádání předložit jízdenky ke kontrole pracovníkům sportovního areálu, pracovníkům TES KRNAP, orgánům Policie ČR či Městské policie.
 21. V případě porušení přepravních a obchodních podmínek je provozovatel oprávněn vyloučit majitele jízdenky z přepravy nebo je penalizovat do výše 500,– Kč.
 22. Návštěvníkům s implantovaným kardiostimulátorem se nedoporučuje dlouhodobě se zdržovat v blízkosti turniketů – vliv elektromagnetic­kého pole.
 23. Použití sněžných a terénních vozidel v lyžařském areálu jiným subjektem než provozovatelem lyžařského areálu je povoleno pouze s předchozím souhlasem provozovatele lyžařského areálu.

Alpine Pro Horská služba singingrock Pizár s.r.o. Obec Paseky nad Jizerou Skiregion.cz OPS Jizerky pro Vás