Běžecké tratě

Běžecké okruhy okolo Bílé skály a rozhledny Štěpánka

bezecka-mapa-paseky-korenov

V Kořenově a okolí se nachází zhruba 40km upravovaných lyžařských běžeckých tras, jedním směrem na Jizerku, Smědavu a Bedřichov – „Jizerská magistrála“a ve druhém směru na Krkonoše – „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“. Díky Obecně prospěšné společnosti „Jizerky pro Vás“ a „Jizerské o.p.s.“ došlo v sezóně 2008 – 2009 k propojení těchto dvou unikátních projektů a v současné době je tak v Jizerkách a Krkonoších upravováno přibližně 500km propojených běžeckých tratí, což je jistě světový unikát. Na všech těchto trasách jsou na důležitých bodech očíslované mapy (na méně důležitých místech formátu A3, na těch klíčových formát A0), na kterých je vždy vyznačen bod, kde se nacházíte. Podle čísla mapy lze v případě potřeby přivolat i Horskou službu.

Okolo Hvězdy a okolo Bílé skály – součást projektu „Krkonoše lyžařský běžecký ráj“: Tato soustava upravovaných tras se skládá z vnějšího a vnitřního okruhu.

Vnější okruh

Vnější okruh začíná na Vystrkově - mapa č.1/A3 (asi 500m od hospody „Na Perličku“) a zde navazuje na trasu č.19 z Vysokého nad Jizerou. Pokračuje směrem k horním stanicím Paseckých vleků – mapa č.2/A0, zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti kvůli střetu se sjezdujícími lyžaři, v úseku až na Bosnu – mapa č.3/A0 (cca 0,7km) je stopa většinou poničená, ale jelikož se jedná o mírný sjezd, tak to celkem nevadí) – křižovatka na Havírnu (zde se držíme na levou ruku) – přijíždíme ke spojnici obou okruhů – mapa č.13/A3 – po dalších 3km se dostáváme do Kořenova k Vyhlídce – mapa č16/A3 – chata U Zvonku – mapa č.17/A3 – stoupáme k vrch Hvězda – mapa č.9/A3 – zde najíždíme k výchozímu bodu pro ty, kteří nastupují na trasy u chaty Hvězda – mapa č.10/A0 – sjíždíme směrem k Rejdicím, kde je další mapa č.5/A3 na křižovatce nad Pašerákem a po 200m se vracíme na výchozí bod – Vystrkov.

Vnitřní okruh

Vnitřní okruh začíná 100m od chaty Hvězda mapou č.10/A0 – pokračuje souběžně s vnějším okruhem na křižovatku nad Pašerákem – mapa č.5/A3, kde se dáme doleva, kde na křižovatce narazíme na spojnici obou okruhů – mapa č.6/A3 – pokračujeme na další rozcestí – mapa č.12/A3 (zde se můžeme dát rovně do kopce a okruh si tím o cca 2km nakrátíme) – pokračujeme na pravou ruku až k mapě č.15/A3 (zde je opět varinata dát se doleva a tím objet kopec Kapradník z levé strany – poté se trasy opět spojí) – pokračujeme rovně pod Tetřeví boudu (tu již budete hledat marně, pracovníci Krnapu ji v roce 2012 zbourali) – mapa č.14/A3 – po „Dlouhé cestě“ dojedeme k mapě č.11/A3 odkud si můžeme udělat zhruba kilometrový výlet do leva na Bílou skálu – v případě hezkého počasí rozhodně nevynechte, výhledy, které uvidíte, stojí za to – od mapy č.11 pokračujeme ještě asi 1km a jsme v  zpět u chaty Hvězda.

Kořenov – směr Jizerka

Z Kořenova na Jizerku jsou upravovány dvě běžecké lyžařské trasy. Zatím nejsou nijak značeny.
První začíná u zastávky autobusu směr Tanvald v Kořenově mapou č.18/A3 – pokračujeme kolem Tesařovské kaple na Polubný. V jednom úseku trasa kopíruje komunikace, zde je nutno asi 300m lyže přenést) – dostáváme se k nástupnímu místu Polubný – mapa č.23/A0 (zde jsou vytvořeny dva Polubenské  okruhy o celkové délce zhruba 3km, kdo má zájem, může se projet) – u Polubenského kostela přeneseme lyže přes komunikaci, vyjedeme na kopec k parkovišti nad Polubným a po dalším překonání komunikace se dostáváme na Jizerskou magistrálu – u chaty Pralinka míjíme mapu č.26/A0 – pokračujeme dále po trase, která kopíruje komunikaci Polubný-Jizerka a posléze se dostáváme k hlavnímu parkovišti Jizerka-Mořina – mapa č.28/A0 – dále již pokračují trasy Jizerské magistrály.
Druhá trasa na Jizerku vede od Kořenovského nádraží. Od nádraží sejdeme po komunikaci zhruba 300m směrem na Dolní Kořenov, až narazíme po pravé ruce na penzion Karlos, kde je mapa č.24/A3 – odtud se vydáme podchodem pod železniční tratí Kořenov-Harrachov a posléze podél trati dojedeme až k železničnímu mostu přes řeku Jizeru – mapa č.27/A3 – pokračujeme zprvu mírným, ke konci (cca 1,5km) prudším stoupáním na parkoviště Jizerka-Mořina k mapě č.28/A0 – dále opět po Jizerské magistrále. Třetí trasa vede z Pasek nad Jizerou cestou zvanou Planýrka – nejprve v osadě Havírna narazíme na mapu č.4/A3 – potom pokračujeme Planýrkou, která kopíruje tok řeky Jizera proti proudu, až se dostaneme na Mýto – mapa č.19/A3 – odtud pokračujeme kolem bývalého závodu Cutisin, zde musíme lyže sundat a zhruba 1,2km přenést do Martinského údolí kde narazíme na mapu č.25/A0 – lyže ještě asi 250m poneseme a dostáváme se na trasu, která pokračuje k železničnímu mostu, odkud je trasa shodná s trasou od Kořenovského nádraží.

Alpine Pro Horská služba singingrock  Obec Paseky nad Jizerou  OPS Jizerky pro Vás